ติดต่อเรา

การให้คำปรึกษา SEO ในเบื้องต้น

  • เราจะทำการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ และธุรกิจของคุณ เพื่อให้เราปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณ

การวางแผนงาน SEO

  • เราจะทำการคัดเลือก และคัดสรร Keyword ที่จะมาใช้กับเว็บไซต์ของคุณอย่างละเอียด และรอบคอบมากที่สุด เราจะกำหนดเป้าหมาย และวางแผนกลยุทธ์ SEO ของเราตามประสบการณ์ที่ทางเราได้สะสมมามากกว่า 8 ปี

การดำเนินการตามแผนงาน SEO

  • เราเริ่มจากการวางโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณตามหลักการ SEO หรือที่เรียกว่า Search Engine Friendly Design หลังจากนั้นเราจะเริ่มโปรโมทเว็บไซต์ของคุณผ่านทางเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบผลงาน SEO และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  • เป้าหมายสูงสุดของการให้บริการของเรา มุ่งเน้นไปที่จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เป็นหลัก เราจึงจัดสร้างบริการเก็บข้อมูล และสถิติจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่เพิ่มขึ้น

  • ผลงานการจัดทำ SEO ของเราจะช่วยให้จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ทางเรายินดีให้คำปรึกษาด้านบริการ SEO ของเรา หากคุณสนใจที่จะเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณ และเพิ่มลูกค้าให้กับธุรกิจของคุณ สามารถติดต่อเราได้

คุณรู้หรือไม่?

มากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต นิยมค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบค้นหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ Google

คนกว่า 85% ที่ใช้งานเสิร์ชเอ็นจิ้น สนใจเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น

เสิร์ชเอ็นจิ้นไม่สามารถเข้าใจเว็บไซต์ที่สร้างโดยโปรแกรม Flash ได้ จึงทำให้เว็บเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในการทำ SEO สักเท่าไร

คุณอาจะมีเว็บไซต์ที่สวยที่สุด แต่ถ้าไม่มีคนมาชม เว็บนั้นก็เปล่าประโยชน์

Top